OBJAVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKE POPULACIJE ZA 2020.GODINU
 
Želimo  informirati  pripadnike braniteljske populacije i zainteresiranu javnost da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija objavila Javni oglas za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija.  Javni natječaj  za 2020.godinu otvoren je  30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
 
 
Javni oglas je objavljen na web stranici fondacije(www.fbp.ba).
 
 
 
 
 

Poštovani,

Želimo  informirati  pripadnike braniteljske populacije i zainteresiranu javnost da je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida  na web stranici ministarstva www.fmbi.gov.ba pod linkom „Javni pozivi i obrasci“ objavilo je javne pozive za sufinanciranje troškova liječenja i sufinanciranje troškova sprovoda pripadnika braniteljske ali i obrasce za razvojačene  branitelje koji ove godine apliciraju po osnovu Zakona.

Poštovani,

Želimo  informirati  pripadnike braniteljske populacije i zainteresiranu javnost da je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida  na web stranici ministarstva www.fmbi.gov.ba pod linkom „Javni pozivi i obrasci“ objavilo dva javna poziva  i obrasce za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.godinu iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite i to:

JAVNI POZIV TRANSFER POMOĆ U LIJEČENJU 2019 GODINA

JAVNI POZIV TRANSFER TROŠKOVI SPROVODA U 2019  GODINI

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI I OBRASCI ZA TEKUĆE TRANSFERE ZA  POMOĆ U ZAPOŠLJAVANJU PUTEM BRANITELJSKIH ZADRUGA  I POMOĆ U RADU UDRUGA/UDRUŽENJAZA 2018. GODINU

Želimo  informirati  pripadnike braniteljske populacije i zainteresiranu javnost da je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida  na web stranici ministarstva www.fmbi.gov.ba pod linkom „Javni pozivi i obrasci“ objavilo dva  javna poziva  i obrasce za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite i to:

Back to Top